Politieke Avond 1 november 2023 – Digitalisering van het (fysieke) publieke domein - De Legesverordening 2024 - Zienswijzen stukken Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek  Markeerpunten